Zabudowy

Zabudowa RSI Smartcap Evo Sport EV0310-MB - Ford Ranger (2023 -)

Zabudowa RSI Smartcap Evo Sport EV0310-MB - Ford Ranger (2023 -)
Kod: RSI-EV0310-MB
brutto: 24 224,85 zł
(netto: 19 695,00 zł)
 

Zabudowa Alpha GSE szyby uchylne - Ford Ranger DC (2023 -)

Zabudowa Alpha GSE szyby uchylne - Ford Ranger DC (2023 -)
Kod: R23-GSE-01
brutto: 20 049,00 zł
(netto: 16 300,00 zł)
 

Zabudowa Alpha TYPE E+ AIR - Ford Ranger DC (2023 -)

Zabudowa Alpha TYPE E+ AIR - Ford Ranger DC (2023 -)
Kod: R23-TE-AIR
brutto: 21 832,50 zł
(netto: 17 750,00 zł)
 

Zabudowa RSI Smartcap EVOa Adventure EA0310-MB - Ford Ranger (2023 -)

Zabudowa RSI Smartcap EVOa Adventure EA0310-MB - Ford Ranger (2023 -)
Kod: RSI-EA0310-MB
brutto: 23 253,15 zł
(netto: 18 905,00 zł)
 

Zabudowa RSI Smartcap EVOc Commercial EC0310-MB - Ford Ranger (2023 -)

Zabudowa RSI Smartcap EVOc Commercial EC0310-MB - Ford Ranger (2023 -)
Kod: RSI-EC0310-MB
brutto: 22 287,60 zł
(netto: 18 120,00 zł)
 

Zabudowa RSI Smartcap EVOd Defender ED0310-MB - Ford Ranger (2023 -)

Zabudowa RSI Smartcap EVOd Defender ED0310-MB - Ford Ranger (2023 -)
Kod: RSI-ED0310-MB
brutto: 20 633,25 zł
(netto: 16 775,00 zł)
 

Zabudowa Aeroklas 01 - Ford Ranger - podwójna kabina (2023 -) / Ford Raptor (2023-)

Zabudowa Aeroklas 01 - Ford Ranger - podwójna kabina (2023 -) / Ford Raptor (2023-)
Kod: R23-AERO-01
brutto: 14 575,50 zł
(netto: 11 850,00 zł)
 

Zabudowa Aeroklas 02 - Ford Ranger - podwójna kabina (2023 -) / Ford Raptor (2023-)

Zabudowa Aeroklas 02 - Ford Ranger - podwójna kabina (2023 -) / Ford Raptor (2023-)
Kod: R23-AERO-02
brutto: 13 714,50 zł
(netto: 11 150,00 zł)
 

Zabudowa Aeroklas 04 - Ford Ranger - podwójna kabina (2023 -) / Ford Raptor (2023 -)

Zabudowa Aeroklas 04 - Ford Ranger - podwójna kabina (2023 -) / Ford Raptor (2023 -)
Kod: R23-AERO-04
brutto: 14 944,50 zł
(netto: 12 150,00 zł)
 

Zabudowa Alpha Type-E+ - Toyota Hilux (2015 - 2018 - 2021 -)

Zabudowa Alpha Type-E+ - Toyota Hilux (2015 - 2018 - 2021 -)
Kod: DKUN-R15-TE-01+
brutto: 18 081,00 zł
(netto: 14 700,00 zł)
 

Zabudowa Alpha Type-E+ - Mercedes-Benz X-Class (2017 -)

Zabudowa Alpha Type-E+ - Mercedes-Benz X-Class (2017 -)
Kod: X-R17-TE-01+
brutto: 18 081,00 zł
(netto: 14 700,00 zł)
 

Belki poprzeczne do zabudowy Type-E+ - Toyota Hilux (2015 - 2018 - 2021 -)

Belki poprzeczne do zabudowy Type-E+ - Toyota Hilux (2015 - 2018 - 2021 -)
Kod: DKUN-R15-TE-01-BP
brutto: 1 599,00 zł
(netto: 1 300,00 zł)
 

Zabudowa RSI Smartcap EVOa Adventure EA600-MB - Jeep Gladiator (2020 -)

Zabudowa RSI Smartcap EVOa Adventure EA600-MB - Jeep Gladiator (2020 -)
Kod: RSI-EA0600-MB
brutto: 24 237,15 zł
(netto: 19 705,00 zł)
 

Zabudowa RSI Smartcap Evo Sport EV1300-MB - Toyota Tundra (2007 -)

Zabudowa RSI Smartcap Evo Sport EV1300-MB - Toyota Tundra (2007 -)
Kod: RSI-EV1300-MB
brutto: 26 949,30 zł
(netto: 21 910,00 zł)
 

Zabudowa RSI Smartcap EVOa Adventure EA0305-MB - Ford Ranger / Raptor (2012 - 2022)

Zabudowa RSI Smartcap EVOa Adventure EA0305-MB - Ford Ranger / Raptor (2012 - 2022)
Kod: RSI-EA0305-MB
brutto: 21 912,45 zł
(netto: 17 815,00 zł)
 

Zabudowa RSI Smartcap Evo Sport EV0305-MB - Ford Ranger / Raptor (2012 - 2022)

Zabudowa RSI Smartcap Evo Sport EV0305-MB - Ford Ranger / Raptor (2012 - 2022)
Kod: RSI-EV0305-MB
brutto: 22 822,65 zł
(netto: 18 555,00 zł)
 

Zabudowa RSI Smartcap EVOc Commercial EC0305-MB - Ford Ranger / Raptor (2012 - 2022)

Zabudowa RSI Smartcap EVOc Commercial EC0305-MB - Ford Ranger / Raptor (2012 - 2022)
Kod: RSI-EC0305-MB
brutto: 21 002,25 zł
(netto: 17 075,00 zł)
 

Zabudowa RSI Smartcap Evo Sport EV1400-WH - Volkswagen Amarok (2010 - 2022)

Zabudowa RSI Smartcap Evo Sport EV1400-WH - Volkswagen Amarok (2010 - 2022)
Kod: RSI-EV1400-WH
brutto: 22 822,65 zł
(netto: 18 555,00 zł)
 

Zabudowa RSI Smartcap EVOa Adventure EA1304-MB - Toyota Hilux (2015 -)

Zabudowa RSI Smartcap EVOa Adventure EA1304-MB - Toyota Hilux (2015 -)
Kod: RSI-EA1304-MB
brutto: 21 912,45 zł
(netto: 17 815,00 zł)
 

Zabudowa RSI Smartcap EVOa Adventure EA0500-MB - Isuzu D-Max (2020 -)

Zabudowa RSI Smartcap EVOa Adventure EA0500-MB - Isuzu D-Max (2020 -)
Kod: RSI-EA0500-MB
brutto: 21 912,45 zł
(netto: 17 815,00 zł)
 

Zabudowa RSI Smartcap EVO Sport EV1304-MB - Toyota Hilux (2015 -)

Zabudowa RSI Smartcap EVO Sport EV1304-MB - Toyota Hilux (2015 -)
Kod: RSI-EV1304-MB
brutto: 22 822,65 zł
(netto: 18 555,00 zł)